Prekių grąžinimo sąlygos

 •  

  1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. 
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas el. prašymo formą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  3. Pirkėjas gavęs pranešimą savo sąskaita Pardavėjo nurodytu adresu privalo pristatyti prekę atgal, tokios būklės, formos, turinio ir kt. fiziškai apibūdinamais požymiais, kokią ją gavo iš Pardavėjo.
  4. Gavęs prekę Pardavėjas įvertina ar prekė gali būti priimta ir apie tai per 5 d.d. informuoja pirkėją.
  5. Prekei, kuri grąžinta tokios pat būklės, Pardavėjas per 5 d.d. nuo prekės gavimo įsipareigoja grąžinti  80% prekės pirkimo vertės, neįskaitant pristatymo paslaugos mokesčio. 20% prekės vertės yra laikoma prekės grąžinimo administravimo mokesčiu ir automatiškai išskaičiuojama iš grąžintinos prekių vertės sumos.
  6. Pirkėjams, kuriems buvo pritaikytas nemokamas pristatymas iš grąžintinos prekių kainos vertės papildomai išskaičiuojama prekių pristatymo kaina.
  7. Prekės kurios bet kokiu būdu apgadintos, atidarytos ar kitaip neatitinka naujos prekės požymių atgal nepriimamos ir po gavimo per 5 d.d. Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu.
  8. Po pranešimo apie prekę, kurios nepriimame atgal Pardavėjas informuoja Pirkėją apie papildomą pristatymo klientui mokestį, kurį Pirkėjas turi sumokėti pagal išrašytą išankstinę sąskaitą per 3d.d. Apmokėjus sąskaitą prekė nedelsiant grąžinama Pirkėjui. Pirkėjui atsisakius ar delsiant sumokėti papildomą grąžinimo siuntimo mokestį prekės sandėliavimas papildomai apmokestinamas apie tai informuojant atskiru pranešimu.